Продановић Светлана

Светлана Продановић

Рођена и живи у малом равничарском месту Бачу. Више од две деценије ради врло одговоран посао у социјалној заштити, са чијег се непресушног извора напаја упечатљивим сликама из живота најразличитијих форми. Та професија троши и обнавља, рањава и оплемењује. Развила је вештине посматрања и самопосматрања, активног слушања, преговарања, заступања интереса рањивих група, управљања временом, јавног наступања, управљања пројектним циклусом. Руководи установом, не занемарујући струку. Дипломирала је психологију на Филозофском факултету у Новом Саду. Усавршила је породичну психотерапију. Изводила је „Школу за родитеље“ по акредитованом програму. Води породично саветовалиште. Организује и изводи стручне трибине.

Пре више година спознала је како православна духовност може да обогати, оснажи и битно унапреди психолошку струку, те понуди нову перспективу и дубљи смисао.

Сматра да би могла да се искаже у третману породица са тешкоћама (насиље, болести зависности, породице деце са проблемима у понашању, брачни конфлити, сложени разводи, породице са душевно оболелим чланом, тешко оболелим или са инвалидитетом, породице које су доживеле губитак), као и у превентивном и саветодавном раду са функционалним породицама које желе да расту и напредују (васпитање деце, блискост у браку, верност, комуникација, рад са младим брачним паровима или вереницима-увод у брачни живот и родитељство, животни циклуси породице…) Модалитети рада: саветовање, психотерапија (индивидуална, породична, групна терапија), рад уживо, скајп сеансе (индивидуално, групно), објављивање стручним текстова, трибине, радионице, вебинари.

Писала је кратке приче и стручне текстове на свом блогу „Целепрактик – од игле до психологије“. Објављивала је стручне чланке. Од стране УНДП награђена је за есеј на тему борбе против дискриминације ОСИ.

Удата је и мајка је једне дуго жељене девојчице. За њу је материнство дар од Бога, али и вештина која се стиче и унапређује, уз уважавање посебности сваког детета.

Контакт: prodanovicsvetlana@gmail.com

Тел: 061-254-1345

Интервју:

Духовном жеђу морен (о сазависности)