Костић Андреа

Андреа Костић

Дипломирани психолог, рођена у Зајечару.

Тренутно завршава мастер студије педагошке психологије на Филозофском факултету у Београду. Има искуства у саветодавном раду са децом без родитељског старања, децом ромске националности као и децом заосталом у менталном развоју. Радила је на социјализацији, унапређењу развоја и животних вештина деце из дома Јован Јовановић Змај у Београду. Такође има искуства у саветодавном раду са родитељима деце предшколског узраста и искуство у подршци деци са аутизмом и њиховим родитељима. Кратко време се бавила пружањем подршке палијативним пацијентима оболелим од карцинома.

Сфера њеног даљег усавршавања јесте психотерапијски рад са адолесцентима и одраслима. Крајем студија и на основу досадашњег саветодавног рада  дошла је до спознаје да принципи психолошке науке без вере нису довољни како би помогли људима који се сусрећу са психолошким и егзистенцијалним проблемима и разноврсним животним изазовима.

Верена је за Душана Мићићеловића студента Православно богословског факултета у Београду који јој је највећа подршка у интеграцији академске психологије и православне вере.

Контакт andrea.micicelovic@gmail.com