Живковић Маја

Маја Живковић

Рощена 11.12.1984. године. Завршила сам Филозофски факултет у Новом Саду, одсек Педагогија. Од јануара ове године радим у Центру за социјални рад у Бачу и основној школи у Бачком Новом Селу на радном месту стручног сарадника-педагога. Моја интересовња су рад са проблемима везаним за васпитање деце и рад са сазависним породицама.

ОБРАЗОВАЊЕ:

  • Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, Смер: Педагогија
  • Звање: Дипломирани педагог
  • Назив дипломског рада: „Мишљење наставника о увођењу инклузивног образовања у редовне школе“

РАДНО ИСKУСТВО:

  • Од фебруара 2018. године рад у Основној школи ″Моша Пијаде″, Бачко Ново Село на месту стручног сарадника-педагога, ангажованост 50%
  • Од јануара 2018. године рад у Центру за социјални рад, Бач,
  • Од марта до јуна 2017. године – педагошки асистент у основној школи „Вук Kараџић“, Бачка Паланка
  • Положен испит за лиценцу 2015. године
  • Од јуна 2013. године до јуна 2014. године рад у Основној школи „Свети Сава“ у Бачкој Паланци, на радном месту педагог-приправник
  • Волонтерски рад: Специјална школа „Херој Пинки“, Бачка Паланка, Дневни центар за ментално здравље „Царитас“, Нови Сад
  • Пракса: Предшколска установа „Радосно детињство“, Вртић „Kалимеро“, Нови Сад (мај 2008.)
  • Основна школа „Вук Kараџић“, Бачка Паланка (март 2008.)
  • Основна школа „Ђорђе Натошевић“, Нови Сад (фебруар 2008.)
  • Рад са особама са инвалидитетом (персонални асистент – пружање помоћи особама са сензорним и мишићним оштећењима)

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ:

  • Едукација „Лични пратилац детета – корак по корак“, чији је реализатор Друштво за церебралну и дечију парализу Ивањица, по програму акредитованом код Републичког завода за социјалну заштиту
  • Уверење (сертификат) о похађању семинара „Основни базични курс Монтесори програма“
  • Kурс за дечије аниматоре, организатор: Агенција за пословну едукацију, развој и саветовање „Перто“ из Бачке Паланке у сарадњи са Психолошким центром „Про актива“ из Суботице
  • „Професионална оријентација“, у оквиру пројекта „Професионална оријентација у Србији“ чији су реализатори ГИЗ и МПН Републике Србије

ЛИЧНЕ ОСОБИНЕ:

  • Тачност и дисциплинованост у извршавању обавеза
  • Способност квалитетног планирања активности и будућих задатака
  • Поузданост, одговорност, савестност
  • Тимски рад, кооперативност
  • Спремност за учење и стручно усавршавање

Мобилни телефон: 064/3644-319

Е-маил: maja84zivkovic@gmail.com